*magi*

Vetla jento kom heim til ein gard i full blom.

Gode og nære mennesker kom,
dei laga fest for ho
-og alt det nye.

Det er godt å bli tatt vare på.

Dagar etterpå er champangen blitt opna,
fleire gonger,
for ho er magi.

Og sommaren kjem.

*dei nye lydane*

Det er komen ei lito jenta til garden,

det er så stort.
Dagane er framleis stille, fine og stille.
Lyttar til hennar lydar.
Dei nye lydane.

*9*

Besto mi:

eg tenkjer mykje på besto mi desse dagane

ho har ni barn og 27 barnebarn og 11 oldebarn

tenkjer på alt ho har venta på sine sju jenter og to gutar

ho bur på gard, eg bur på gard

Me ventar her i Sørfjorden og besto ventar i lag med oss frå øya si på sitt 12 oldebarn.
Eg gler meg til stolt visa fram knøttet til den fina fina besto mi.

*stopp+stille*

Det er som stopp.stille
-dagane kjem sakte-
eg er sakte
kva gjer ein?
Når ein ventar så intenst?

*Litteratur*


Desse to forfattarane står høgt hos meg,
dei er svært viktige!

Bøker for mai:

“Imitabilis” av Janne Marie Fatland
“Eg kjem med toget” Ingrid Z. Aanestad


Og dette vidunderliga skjer i Odda i Oktober 2010:

Kor DENNE forfattaren KJEM: