*Litteratur*


Desse to forfattarane står høgt hos meg,
dei er svært viktige!

Bøker for mai:

“Imitabilis” av Janne Marie Fatland
“Eg kjem med toget” Ingrid Z. Aanestad


Og dette vidunderliga skjer i Odda i Oktober 2010:

Kor DENNE forfattaren KJEM:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>