Eple gjer godt.

Her på garden har me stor tru på at eple er godt for oss alle.

-ete eple, fyre i ovnen, tenne lys.
Tenne lys,
som skinn for andre og seg sjølv.
Nå når som sola kjem sjeldnare fram.
-det er noko i det som gir og blir tydeleg for meg.
At mørket vekker,
for tid.

Likar du mørket?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>