Kjenne at ein er venta.

Dette er ein fin gjeng,
ein av dei finaste me veit.
Venner er noko av det beste!

Det gjer godt å høyra deira stemmer i lag,
så deira rørsler i samme rom.
Kjenne på det å vera i lag.

Kjenne at ein er venta
vera i det som er
i lag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>