Tantelykke.

Ei stund i fjor sommar såg litt sånn ut:
tantelykke.
Eg er så heldig å ha ein bukett av tanter,
veldig gode tanter med raus latter.

Å ha tanter opplever eg ofte som å ha ein ekstra
lag med beskytelse.
At det ligg noko der i relasjonen som gir tryggleik
og varme.

Nå er eg der,
som gjer at også eg er tante.
Det er fint på så mange måtar.

Er du tanteglad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>