Me treng vel alle stundo å oppleve å vera i ein sirkel.

Me treng vel alle stundo å oppleve å vera i ein sirkel,
inne i gode armar,
omgitt av menneske ein sett høgt
samtalar kor ein møter kvarandre

-om ikkje, så er me alle i årstidene sin sirkel,
i dei skiftningane dei gir oss,
-kjenne på korleis me vert påverka av m.a. lyset, fargane, tempratur
og stemningar.

Kva sirklar tenkje du på?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>