Dette er Utne.

Dette er Utne.
På Utne ligg Hardanger folkemuseum,
dette museumet er ein liten skatt,
som inneheld
spannande lokale tradisjonar,
kunnskap og opplevingar.
Kulturarv.

Som lærar til ein flott gjeng ungdommar kjenner me oss heldige
som får blir inviterte inn i alt dette.
Me er nå i eit prosjekt som innheld å
læra å sy hardangersaum og bake i eldhus.
Stas er det rett og slett.

Unik.

Unik.

“Eg trur kunsten kan vera eit virkemiddel for elevane
å oppdage
si
heilt
Unike
  stemma.”

Om kor viktigt det er med god fagkompetanse grunnskulefaget: Kunst og handverk!

Inne i mellom eksamens lesing, er dagane litt slik.
Alltid frukost.
Har stikka vest til Anna mi ferdig.
Hatt besøk av flotte jenter:
som kan sy bunad, strikkar fram dei vakraste plagg,
ei med nesten ny baby i magen
og
dei er alle
 er gode
 på
livet.

Også tankane om kunst i skulen,
om kor
viktigt det er med god fagkompetanse i grunnskulefaget: 
Kunst og handverk!
for å gje grunnlag for danning av kritisk tenkande menneske.
Det ser  ut for meg at dette er ein kamp å kjempe,
om faget skal få den plassen og statusen det fortjener!