Alveslottet vitjar Jåstad grendahus

Den fine salen ventar på borna og Alveslottet

Det er rom for å helsa på.

Alveslottet har fargane med seg,

me møter ei heks, ein robot, ein kjempe edderkopp
og

det er til å kjenne på stemninga i rommet

det er så klar, open og forventningsfull.

Det er så godt å oppleve

krafta i forteljinga og teater i lag med borna.

Plutseleg kjem det ein sommarfugl forbi, 

og prinsar og dragar og stallgutar.

Alveslottet har vitja Jåstad grendahus.
Det var ei vidunderleg helg,
med opplevingar som rørte ved små og store folk.

Dette huset, denne salen. -som er bygd opp på rammene om fellesskap og møter.

Lappeteppa heng klar til basar, det er laurdag ettermiddag. Og Linn og eg har fyrt sidan fredag ettermiddag.
Det er varmt og godt. Det er kaker og levande lys.

Dette huset, denne salen. -som er bygd opp på rammene om fellesskap og møter.
Så viktig.

I kjellaren var det lyktemakeri.
Ein bukett av verdas finaste kom.

Gleda er så tydeleg. Utan filter.
Rett på.
Vidunderlig.

Desse blei laga. Så vakre. Fin rytmisk 4-klassing tromma buketten opp i eit mørklagt lokale.
Så skjørt,
så vakker.

Tusen takk for ein vidunderlig laurdags ettermiddag.

Basar: Lappeteppeprosjektet

Det er nesten ufatteleg, men desse fine finaste lappeteppa er laga av menneske langs fjordsida her vest i Ullensvang.
Tenkje kvar enkelt teppe er ein skatt,
så mange nevar i arbeid,
så mykje varme som alt ligg i dei,
-også før dei blir lagt om nokon

Dei kn også bli dine,
om du kjem på basar på Jåstad grendahus laurdag 26 januar kl 15-17.
Her blir det loddsal,
kankje du alt har hatt ein loddselgar på døro?

Katten vår Annabella vil også varme seg i alt dette varme.
(skjønnar eg godt)
Det er også kafe i grendahuset denne dagen,
i kjellaren vil det bli høve for barn og lage lanterner.
-lever då inn tomt syltetøyglas innan onsdag til
Linn Østerbø eller meg (Elisabeth Emmerhoff)
Borna er den største inspirasjon kjelda til Me hjartar grendahuset,
under sjølve basaren vil me prøve å vise dei det.

Håpar du kjem!

Basar: lappeteppeprosjektet

Basar: Lappeteppeprosjektet
laurdag 26 januar kl 15 – 17
i det fine grendahuset på Jåstad.
Me er så heldige å ha eit grendahus i bygda her,
det er ein kulturskatt.
Salen er akkurat som ein grendahus sal skal vera,
med tregolv og smijernsomn og ei lita fin scene.
Tenkje når eg er i dette rommet, at eg er ein del av noko større.
At det ligg ein tradisjon og eit møte som er så viktig her inne.
Jepp, me er heldige!
Nå blir det basar i dette fine rommet,
med lyktemakeri for dei små finaste.
Lappeteppa som skal loddast ut, er laga av menneske som bur langs fjordsida her vest
desse teppe er også skattar. Så vakre, så fine, med så mange lag av verdiar ogsamansetningar av menneske.
Er du i nærleiken ta turen innom,
DU er velkommen!

Lappeteppeprosjektet til Me hjertar grendahuset.

Lappeteppeprosjektet til Me hjertar grendahuset,
fekk inn heile 8 flotte, fargerike
og
ikkje minst varme lappeteppe.
Og veldig veldig fine.

Prosjektet er så vakkert.
Felleskapet.
 Samarbeidet.
 Det unike i kvar enkel lapp.
Så avhengig av kvarandre for å få det til å vekse.
Så avhengig av kvarandre for å vera ei bygd.

Prosjektet er framleis å finne på Hardanger folkemuseum, Utne.
Om du har høve:
ta turen dit!

Lappefellesskapet.

Lappefellesskapet er framleis aktivt.
Og eg trives svært godt i dette skapande fellesskapet.
Dette teppet er eit nytt prosjekt mellom Linn og eg,
det er ein ny liten fjording som er den utvalgte.

Folk herifrå,
folk som veks opp og utifrå dette landskapet
blir ofte omtalt som fjording.
-eg tenkjer at det seier kor viktig fjorden er her.
For menneska,
for fruktdyrkinga.

Sjølv kjem eg frå ein anna fjord,
det er sterkt å tenkje på korleis isen har sprengt seg fram i landskapet her.

Bur du i fjord?

Lappeteppe.

Dette er også eit samarbeid,
eit prosjekt mellom mi gode vennine Reidun og eg.
Egersund og Hardanger.

Ho hekla store ruter,
 eg små.
Me hekla saman til ein heilt ny gut,
som bur i Oslo.

Posten gjer mykje mogleg.
Som å styrke vennskapsbånd,
for så å varma ein heilt ny gut!

Det er søndag,
og det er lammelår i ovnen.

Kva et du til søndagsmiddag,
denne haustsøndagen?

Lappeteppe prosjektet.

Dette teppet er samarbeidprosjekt mellom Linn og eg,
ho strikka, eg hekla.
Me har ein teori om at slike prosjekt,
styrkar relasjonen mellom oss,
eller dei som deltek.
Så me har lika godt invitert bygdo til å hekle eller strikka lappetepper,
ein klubb eller ei gruppe = 1 stort eller lite lappeteppe.
Teppa vil bli utstilt i nov/des og så vil dei bli lodda ut.
-pengane skal vil gå til kulturarrangement for barn her i bygda.

I eit lappeteppe er kvar lapp viktig.
Kva lapp er unik og tek tid å lage.
Teppe kan bli brukt til å gi varme,
Teppe kan så bli lagt om ein,
-kven er det som varma då?
Er det varmen frå den som strikka/hekla det?
eller
varmen frå sjølve teppet?

Meir om dette prosjektet kjem seinare,
kanskje er du interessert i å vera med?
Ta kontakt her
eller på mail:

Elisabeth_emmerhoff@yahoo.no 

Dette teppet er til ei lita ny jenta,
som er komen til bygdo her.
Mammo hennar kjem heilt i frå Peru,
me er så stolte og glade
for at dei begge er kome her til.

GOD SOMMAR.