Det er godt å sjå mine sko, inne blandt desse skona.

å gå mot eit hus, kor det er ope og plass til det som er, når du kjem, er ein veldig god tur å gå


i mitt hus, det huset kor eg opplever plass og rom og tid, er hos mi Kjersti. Ho er datter av ein bakar og bakar sjølv boller som ein stad mellom 50-57gram, ho bit negler og trur på det gode heile menneske.
Ho er mamma til to gutar.
Her er ein av stjernegutane!


Han er fødd om vinteren og likar regn.
Her: tidleg sommardag
Det er godt å sjå mine sko, inne blandt desse skona.

1 2 3