Det kjennes godt å pakke inn noko som er laga i fellesskap for å varme nokon ein likar veldig godt.

Dei som kjenner meg,
veit at dette med lappeteppe er noko som fasinerar meg stort.
At desse teppa kan lesast på så mange ulike måtar,
korleis ein treng mange lappar for å få det til å vekse,
korleis det kan vera symbol på så mangt.
Menneske i ei bygd.
Fellesskap.
At det å vekse tar tid.

Også oppå det heile så varmar dei.
Å  lage noko som gir varme til andre.
Ull er gull.

Enklare samarbeidsprosjekt skal ein leite lenge etter tenkje eg ofte:
Dette teppe er eit samarbeid mellom mor til min kjære sambuar og eg.
Det er ei gåve til Anna Margrete sitt kjære søskenbarn Gaute.
Han bur på hi sida av fjorden og blir snart 8 heile år.

Sjå også her

Det kjennes godt å pakke inn noko som er laga
i fellesskap for å varme nokon ein likar veldig godt.

Har du lappeteppetankar?

Godt nytt år kjære lesar. -med håp om at 2014 blir eit år med mykje Glede.

Godt nytt år kjære lesar.
Med håp om at 2014 blir eit år med mykje
Glede.

Året sin siste dag blei brukt i lag med gode venner.
Me er så heldige å ha venner som det gjer godt å vera i lag med,
som har plass til mykje av oss.
Ei veldig fin avsluttning.
Desse fjosnissane kunne du og andre har møtt på langs vegen her,
for oss sjølvsagt dei finaste.

Har du håp for 2014?

1 2